ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 100.28.227.63
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 6 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
6 256719 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 8/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
01/06/2567 00:01 น. ถึง 30/06/2567 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
5 256718 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 7/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
08/05/2567 00:01 น. ถึง 15/06/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 256717 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 6/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/04/2567 ถึง 30/04/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256722 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 2/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
26/03/2567 ถึง 09/04/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256716 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/03/2567 ถึง 31/03/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256715 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ตำแหน่ง
12/03/2567 ถึง 29/03/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507