ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 34.204.191.0
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256311 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง
17/02/2563 ถึง 29/02/2563 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
3 256322 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
03/02/2563 ถึง 10/02/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256331 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
08/02/2563 00:01 น. ถึง 16/02/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256321 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
03/01/2563 ถึง 12/01/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507