ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.237.31.191
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256613 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
30/08/2566 00:01 น. ถึง 05/09/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256624 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 6/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
21/08/2566 ถึง 05/09/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256612 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 12 ตำแหน่ง
22/07/2566 00:01 น. ถึง 06/08/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256611 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 20 ตำแหน่ง
04/04/2566 ถึง 23/04/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507