ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256424 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา และลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 6 ตำแหน่ง
01/09/2564 00:01 น. ถึง 12/09/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256414 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
17/08/2564 ถึง 31/08/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256433 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
14/08/2564 00:01 น. ถึง 22/08/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256413 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง
12/07/2564 ถึง 08/08/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507