ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.227.235.183
 
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศรับสมัคร > กรอกข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลตำแหน่งงาน
รหัสประกาศ : 256412
รหัสตำแหน่ง : 107   สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขา บริหารธุรกิจ      คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม  
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท จำนวนรับ : 1 คน
ระบุเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบ :


Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507