ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.226.72.194
 
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศรับสมัคร > กรอกข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลตำแหน่งงาน
รหัสประกาศ : 256723
รหัสตำแหน่ง : 701   สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี      คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองคลังและพัสดุ  
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนรับ : 1 คน
ระบุเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบ :


Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507