ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 7 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอัครเดช คิดการงาน 05 มี.ค. 2563 เวลา 12:45:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายอัฐสิทธิ์ เสนจันทร์ฒิไชย 05 มี.ค. 2563 เวลา 13:16:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวภิญญา สุขวิพัฒน์ 06 มี.ค. 2563 เวลา 15:06:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 06 มี.ค. 2563 เวลา 22:32:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายนพณัฐ เรืองสิทธิ์ 07 มี.ค. 2563 เวลา 19:39:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
6 นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์ 09 มี.ค. 2563 เวลา 20:29:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นายสุบิน ไชยกา 10 มี.ค. 2563 เวลา 14:36:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507