ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 7 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายกิตติคม นนท์ประสาท 21 ม.ค. 2564 เวลา 07:09:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา
2 นายประพันธ์ ปัดสินธุ์ 29 ม.ค. 2564 เวลา 10:47:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายอานนท์ มุงวงษา 29 ม.ค. 2564 เวลา 13:49:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 3 และ4
4 นายสุรักษ์ ใจตรง 29 ม.ค. 2564 เวลา 16:07:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ3 และ4
5 นายธวัช กองสี 29 ม.ค. 2564 เวลา 16:24:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า 1 ปี
6 นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 11:47:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 และ 3
7 นายจักรชัย ชิณโคตร 03 ก.พ. 2564 เวลา 14:24:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507