ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 109     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีเครื่องกล   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายธานี ทุมประเสน 19 ม.ค. 2564 เวลา 21:07:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นายกิตติคม นนท์ประสาท 21 ม.ค. 2564 เวลา 06:49:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ 24 ม.ค. 2564 เวลา 17:09:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 ,ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน
4 นายโชคดี ปัดนา 25 ม.ค. 2564 เวลา 19:40:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ 27 ม.ค. 2564 เวลา 12:39:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 ,ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน
6 นายอานนท์ มุงวงษา 29 ม.ค. 2564 เวลา 15:33:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2
7 นายสุรักษ์ ใจตรง 31 ม.ค. 2564 เวลา 15:50:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2
8 นางสาวรณาพร เสนาสุธรรม 01 ก.พ. 2564 เวลา 17:44:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายไพศาล ศุภิรัตนกุล 02 ก.พ. 2564 เวลา 11:31:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายอิทธิพล หินดี 04 ก.พ. 2564 เวลา 18:23:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายณัฐพันธ์ พรหมสำเภา 05 ก.พ. 2564 เวลา 11:28:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2
12 นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงษ์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 22:01:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507