ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 103     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
อัตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 103001 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 20 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่ได้สำเร็จการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์
2 103002 นายปริวรรต เพียรภายลุน 22 มิ.ย. 2567 ผ่าน
3 103003 นางสาวภัทร์พิชา พานทอง 29 มิ.ย. 2567 ผ่าน
4 103004 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 03 ก.ค. 2567 ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507