ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 104     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : บริหารธุรกิจ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตราเงินเดือน : 29,750 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 104001 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 20 มิ.ย. 2567 ผ่าน
2 104002 นางสาวลดาวรรณ สุระนรากุล 20 มิ.ย. 2567 ผ่าน
3 104003 นางสาวชุติภา คำพันธ์ 20 มิ.ย. 2567 ผ่าน
4 104004 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร 20 มิ.ย. 2567 ผ่าน
5 104005 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล 20 มิ.ย. 2567 ผ่าน
6 104006 นายพิชัย ดวงคุณ 21 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานวุฒิป.โท,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.,ไม่ชำระค่าสมัคร
7 104007 นายทรงยศ สีกานิล 22 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่ได้สำเร็จการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์,วุฒิป.ตรี ไม่ตรง,ไม่มีแสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.,ไม่ชำระค่าสมัคร
8 104008 นายอาทิตย์ โสภา 24 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงวุฒิป.โท,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 104009 นายเนรมิต ม่อมพะเนาว์ 28 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงวุฒิป.โท,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.,ไม่ชำระค่าสมัคร
10 104010 นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน 28 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานวุฒิป.โท,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507