ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 701     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 701001 นางสาวปภาดา ชวพัฒนโยธา 04 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
2 701002 นางสาวอนันตญา เภตรา 04 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
3 701003 นายเจษฎา ตันสืบเชื้อสาย 05 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
4 701004 นางสาวศศิธร ดงงาม 05 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
5 701006 นางสาวเนตรชนก สิงหา 12 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
6 701007 นางสาวภิญใจ สุวรรณหงษ์ 16 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507