ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.233.219.101
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว


เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา


สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
301 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 15,000 17
302 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  1 15,000 18
303 3. นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน  1 15,000 15
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 3 รวมจำนวนผู้สมัคร 50
   
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 50

 


กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 


ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
301 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
ตารางสอบแข่งขัน


วันที่ เวลา วิชา คะแนน สถานที่/ห้อง สอบ หมายเหตุ
25/10/2562 09:00 - 12:00 น. สัมภาษณ์ 0 ห้องประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5 ห้อง ประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
302 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ปริญญาตรี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ตารางสอบแข่งขัน


วันที่ เวลา วิชา คะแนน สถานที่/ห้อง สอบ หมายเหตุ
25/10/2562 09:00 - 12:00 น. สัมภาษณ์ 0 ห้องประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5 ห้อง ประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
303 นักวิชาการเงินและบัญชี สายสนับสนุน ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน
ตารางสอบแข่งขัน


วันที่ เวลา วิชา คะแนน สถานที่/ห้อง สอบ หมายเหตุ
25/10/2562 09:00 - 12:00 น. สัมภาษณ์ 0 ห้องประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5 ห้อง ประชุมพนมสรรค์ ชั้น 5


ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507