ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.232.51.240
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว


เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา


สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
301 1. นิติกร ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์  2 15,000 30
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 2 รวมจำนวนผู้สมัคร 30
   
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 30

 


กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 


ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
301 นิติกร สายสนับสนุน ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตารางสอบแข่งขัน


วันที่ เวลา วิชา คะแนน สถานที่/ห้อง สอบ หมายเหตุ
29/04/2563 09:00 - 10:00 น. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ม.นครพนม ห้อง พนมนาคา
29/04/2563 10:30 - 12:00 น. สัมภาษณ์ 100 ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ม.นครพนม ห้อง พนมบุหรง


ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507