ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.238.95.208
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว


เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
301 1. อาจารย์สาขา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 21,000 1
302 2. อาจารย์สาขา ภาษาจีน (ชาวไทย) ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 17,500 - 21,000 1
303 3. อาจารย์สาขา ช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  1 15,000 0
304 4. อาจารย์สาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาโท วิทยาลัยธาตุพนม  1 17,500 4
305 5. อาจารย์สาขา ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ปริญญาตรี - ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 29,620 0
306 6. อาจารย์สาขา ภาษาาจีน (ชาวต่างชาติ) ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 29,620 0
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 6 รวมจำนวนผู้สมัคร 6


 


กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายวิชาการกราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 


ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
301 อาจารย์สาขา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา สายวิชาการ ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
302 อาจารย์สาขา ภาษาจีน (ชาวไทย) สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
303 อาจารย์สาขา ช่างไฟฟ้า สายวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
304 อาจารย์สาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สายวิชาการ ปริญญาโท วิทยาลัยธาตุพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
305 อาจารย์สาขา ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) สายวิชาการ ปริญญาตรี - ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
306 อาจารย์สาขา ภาษาาจีน (ชาวต่างชาติ) สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ


ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507