ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.226.72.194
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
 หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว


เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา


สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
401 1. นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 19,500 10
402 2. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 19,500 3
403 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 19,500 12
404 4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 14,950 2
405 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 14,950 2
406 6. ช่างเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 14,950 5
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 6 รวมจำนวนผู้สมัคร 34
   
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 34

 


กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 


ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
401 นักวิชาการศึกษา สายสนับสนุน ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
402 นักประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
403 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
404 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สายสนับสนุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
405 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สายสนับสนุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
406 ช่างเทคนิค สายสนับสนุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ


ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507