วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.80.60.248
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 36 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
36 256213 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
15/02/2562 ถึง 22/02/2562 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
35 256231 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
09/02/2562 00:01 น. ถึง 20/02/2562 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
34 256212 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
21/01/2562 ถึง 08/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
33 256211 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
21/01/2562 ถึง 08/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
32 2561115 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
14/12/2561 ถึง 20/12/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
31 256132 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
15/12/2561 00:01 น. ถึง 23/12/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
30 2561114 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ตำแหน่ง
28/11/2561 ถึง 05/12/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
29 2561113 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
16/11/2561 ถึง 22/11/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
28 2561112 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง
05/11/2561 ถึง 20/11/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
27 2561111 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
31/10/2561 ถึง 09/11/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
26 256124 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร และช่างซ่อมบำรุง(โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 5 ตำแหน่ง
22/09/2561 ถึง 30/09/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
25 2561110 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
21/07/2561 00:01 น. ถึง 31/07/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
24 256119 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
12/07/2561 00:00 น. ถึง 25/07/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
23 256118 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
29/06/2561 ถึง 04/07/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
22 256123 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริวรรตเอกสารใบลาน) (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
25/05/2561 ถึง 02/06/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
21 256117 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
18/05/2561 00:01 น. ถึง 31/05/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
20 256116 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
18/05/2561 00:01 น. ถึง 31/05/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
19 256115 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
18/05/2561 00:01 น. ถึง 27/05/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
18 256131 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
12/05/2561 ถึง 20/05/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
17 256114 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
03/04/2561 ถึง 10/04/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
16 256113 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
17/03/2561 ถึง 25/03/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
15 256122 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
17/03/2561 ถึง 25/03/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
14 256112 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
10/03/2561 00:01 น. ถึง 25/03/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
13 256121 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริวรรตเอกสารใบลาน) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
22/01/2561 ถึง 28/01/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
12 256111 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
06/01/2561 00:01 น. ถึง 15/01/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
11 256027 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
23/12/2560 ถึง 03/01/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
10 2560118 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ปรเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 18 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 10/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
9 2560117 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 17 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 7 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 14/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
8 2560116 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
29/11/2560 ถึง 05/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
7 256034 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 11/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
6 256026 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
13/11/2560 ถึง 19/11/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 256033 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
06/11/2560 ถึง 15/11/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 2560115 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ตำแหน่ง
20/10/2560 00:00 น. ถึง 30/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256025 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ผังแม่บท เจ้าพนักงานธุรการ และช่างซ่อมบำรุง    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 10 ตำแหน่ง
12/10/2560 00:00 น. ถึง 22/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 2560114 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
04/10/2560 00:00 น. ถึง 13/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 2560112 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง
30/09/2560 00:00 น. ถึง 09/10/2560

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507