วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 107.23.176.162
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 5 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
5 256214 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
13/03/2562 ถึง 19/03/2562

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 256221 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
23/02/2562 ถึง 03/03/2562

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256213 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
15/02/2562 ถึง 22/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256231 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
09/02/2562 00:01 น. ถึง 20/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256211 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
21/01/2562 ถึง 08/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507