วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 11 คน    IP : 54.242.193.41
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 12 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
12 256219 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
20/07/2562 00:01 น. ถึง 31/07/2562 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
11 256223 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนิติกร (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 5 ตำแหน่ง
13/07/2562 00:01 น. ถึง 23/07/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
10 256218 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
05/06/2562 00:01 น. ถึง 14/06/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
9 256217 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
24/05/2562 00:01 น. ถึง 09/06/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
8 256216 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
08/05/2562 ถึง 15/05/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
7 256222 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี(โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 7 ตำแหน่ง
06/05/2562 ถึง 20/05/2562

หมดเวลารับสมัครแล้ว
6 256215 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
19/04/2562 ถึง 28/04/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 256214 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
13/03/2562 ถึง 19/03/2562

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 256221 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
23/02/2562 ถึง 03/03/2562

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256213 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
15/02/2562 ถึง 22/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256231 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
09/02/2562 00:01 น. ถึง 20/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256211 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
21/01/2562 ถึง 08/02/2562 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507