วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 8 คน    IP : 23.20.86.177
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 7 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
7 256025 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ผังแม่บท เจ้าพนักงานธุรการ และช่างซ่อมบำรุง    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 10 ตำแหน่ง
12/10/2560 00:00 น. ถึง 22/10/2560 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
6 2560114 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
04/10/2560 00:00 น. ถึง 13/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 2560113 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
30/09/2560 00:00 น. ถึง 04/10/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 2560112 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง
30/09/2560 00:00 น. ถึง 09/10/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 2560111 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
29/08/2560 ถึง 07/09/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 2560110 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 19 ตำแหน่ง
18/08/2560 ถึง 30/08/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256019 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 31 ตำแหน่ง
18/08/2560 ถึง 31/08/2560

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207
ติดขัดปัญหาการใช้ระบบติดต่อคุณ ชัยสินธุ์ วารี ผู้ดูแลระบบ