วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 54.198.147.79
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 16 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
16 256018 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/06/2560 ถึง 20/07/2560

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
15 256023 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง
20/06/2560 ถึง 28/06/2560

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
14 256017 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท(โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
07/06/2560 ถึง 19/06/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
13 256016 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี(โดยวิธีคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
25/05/2560 ถึง 04/06/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
12 256015 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
25/05/2560 ถึง 08/06/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
11 256014 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท(โดยวิธีคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/05/2560 ถึง 28/05/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
10 256032 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
17/04/2560 ถึง 30/04/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
9 256013 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
29/03/2560 ถึง 16/04/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
8 256022 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
20/03/2560 ถึง 31/03/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
7 256012 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท(โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
02/02/2560 ถึง 19/02/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
6 256011 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
02/02/2560 ถึง 19/02/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 256031 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
30/01/2560 ถึง 13/02/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 2559110 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก และปริญญาโท(โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง
16/12/2559 ถึง 31/12/2559

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 255926 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 3 ตำแหน่ง
28/11/2559 ถึง 12/12/2559

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 255924 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
01/11/2559 ถึง 13/11/2559

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 255923 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง
14/10/2559 ถึง 25/10/2559

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207
ติดขัดปัญหาการใช้ระบบติดต่อคุณ ชัยสินธุ์ วารี ผู้ดูแลระบบ