วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 54.167.75.28
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 13 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
13 256121 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริวรรตเอกสารใบลาน) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
22/01/2561 ถึง 28/01/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
12 256111 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
06/01/2561 00:01 น. ถึง 15/01/2561 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
11 256027 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
23/12/2560 ถึง 03/01/2561

หมดเวลารับสมัครแล้ว
10 2560118 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ปรเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 18 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 10/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
9 2560117 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 17 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 7 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 14/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
8 2560116 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
29/11/2560 ถึง 05/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
7 256034 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
01/12/2560 ถึง 11/12/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
6 256026 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
13/11/2560 ถึง 19/11/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 256033 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
06/11/2560 ถึง 15/11/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 2560115 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ตำแหน่ง
20/10/2560 00:00 น. ถึง 30/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256025 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ผังแม่บท เจ้าพนักงานธุรการ และช่างซ่อมบำรุง    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 10 ตำแหน่ง
12/10/2560 00:00 น. ถึง 22/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 2560114 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
04/10/2560 00:00 น. ถึง 13/10/2560 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 2560112 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง
30/09/2560 00:00 น. ถึง 09/10/2560

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207
ติดขัดปัญหาการใช้ระบบติดต่อคุณ ชัยสินธุ์ วารี ผู้ดูแลระบบ