วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 54.92.180.46
 

มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256024 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
01/08/2560 ถึง 14/08/2560

ยังไม่ถึงเวลาสมัคร
จะถึงเวลาสมัคร
3 256018 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/06/2560 ถึง 20/07/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256023 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง
20/06/2560 ถึง 28/06/2560

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256015 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
25/05/2560 ถึง 08/06/2560

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207
ติดขัดปัญหาการใช้ระบบติดต่อคุณ ชัยสินธุ์ วารี ผู้ดูแลระบบ