วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.80.60.248
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา


สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
401 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักงานคณบดี) ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  2 19,500 10
402 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักมาตรฐานการบินและนิรภัยการบิน) ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 19,500 4
403 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักวิชาการฝึกบิน) ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 19,500 5
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 4 รวมจำนวนผู้สมัคร 19
   
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 19
 


กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
401 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักงานคณบดี) สายสนับสนุน ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
402 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักมาตรฐานการบินและนิรภัยการบิน) สายสนับสนุน ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
403 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำสำนักวิชาการฝึกบิน) สายสนับสนุน ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507
Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0