ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 18.207.160.97
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 3 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
3 256625 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 7/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
03/11/2566 ถึง 17/11/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256631 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
26/10/2566 00:01 น. ถึง 05/11/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256614 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 4/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง
12/10/2566 00:01 น. ถึง 31/10/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507