ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.239.179.228
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 26 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
26 256432 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
15/05/2564 00:01 น. ถึง 23/05/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
25 256412 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง
25/03/2564 ถึง 18/04/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
24 256422 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตัั้งเป็นพนักงานตามสัญญา    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
20/02/2564 00:01 น. ถึง 24/02/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
23 256411 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 19 ตำแหน่ง
19/01/2564 ถึง 05/02/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
22 256431 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
27/01/2564 00:01 น. ถึง 07/02/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
21 256421 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
07/01/2564 00:01 น. ถึง 14/01/2564 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
20 256327 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
30/09/2563 00:01 น. ถึง 02/10/2563 14:30 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
19 2563110 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยวิธีการสอบคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
30/09/2563 ถึง 16/10/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
18 256319 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ(โดยวิธีการสอบคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
20/08/2563 ถึง 10/09/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
17 256318 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการสอบคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
15/07/2563 ถึง 31/07/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
16 256333 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
02/07/2563 00:01 น. ถึง 13/07/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
15 256317 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
12/06/2563 ถึง 19/06/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
14 256316 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการสอบคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
21/05/2563 ถึง 14/06/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
13 256326 ขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
30/04/2563 00:01 น. ถึง 31/05/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
12 256325 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
22/04/2563 00:01 น. ถึง 26/04/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
11 256315 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
20/04/2563 ถึง 30/04/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
10 256314 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ(โดยวิธีการสอบคัดเลือก)ครั้งที่ 3    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
10/04/2563 00:01 น. ถึง 15/06/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
9 256313 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการสอบคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
30/03/2563 ถึง 03/04/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
8 256332 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
25/03/2563 00:01 น. ถึง 05/04/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
7 256312 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
19/03/2563 00:01 น. ถึง 05/04/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
6 256324 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
10/03/2563 ถึง 17/03/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
5 256323 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยนครพนม    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
03/03/2563 ถึง 10/03/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
4 256311 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง
17/02/2563 ถึง 29/02/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256322 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง
03/02/2563 ถึง 10/02/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256331 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
08/02/2563 00:01 น. ถึง 16/02/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256321 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โดยวิธีการสัมภาษณ์)    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
03/01/2563 ถึง 12/01/2563 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507