ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 31 คน    IP : 18.207.240.77
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 2 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
2 256611 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 20 ตำแหน่ง
04/04/2566 ถึง 23/04/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256622 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 2/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
10/03/2566 ถึง 24/03/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507