ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.225.194.102
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 3 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
3 256532 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
29/10/2565 ถึง 20/11/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256519 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง
21/10/2565 ถึง 20/11/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256518 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
10/10/2565 ถึง 31/10/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507