ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.238.49.228
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 2 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
2 256517 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
02/08/2565 ถึง 11/08/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256516 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยลัยนครพนม ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง
26/07/2565 ถึง 15/08/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507