ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 100.24.118.144
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256532 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
29/10/2565 ถึง 20/11/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256523 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
21/10/2565 ถึง 11/11/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256519 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง
21/10/2565 ถึง 20/11/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256518 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2565    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
10/10/2565 ถึง 31/10/2565 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507