ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.226.72.194
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256723 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 3/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
03/07/2567 ถึง 16/07/2567 23:59 น.

อยู่ในช่วงสมัครออนไลน์ได้
จะหมดเวลาสมัคร
3 2567111 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 11 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ตำแหน่ง
01/07/2567 ถึง 15/07/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 2567110 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 9/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 10 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง
20/06/2567 ถึง 05/07/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256719 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 8/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
01/06/2567 00:01 น. ถึง 30/06/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507