ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.236.134.129
 
 
มีประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ 4 ประกาศ

คลิกที่ข้อความประกาศรับสมัคร เพื่อดูตำแหน่งงาน และสมัคร
ที่ รหัส ข้อความประกาศรับสมัคร ช่วงวัน - เวลา ที่เปิดให้รับสมัครออนไลน์
4 256711 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
18/01/2567 00:01 น. ถึง 31/01/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
3 256721 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2567    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง
09/01/2567 00:01 น. ถึง 25/01/2567 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
2 256618 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 8/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ตำแหน่ง
15/12/2566 ถึง 28/12/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้ว
1 256617 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 7/2566    
ไฟล์ประกาศรับสมัคร :

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
15/12/2566 ถึง 28/12/2566 23:59 น.

หมดเวลารับสมัครแล้วCopyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507