ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 108     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : อิเล็กทรอนิกส์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์ 21 ต.ค. 2565 เวลา 22:00:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายศรายุทธ เมาฬี 23 ต.ค. 2565 เวลา 21:35:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายกฤษดา สิทธิดา 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:55:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 04 พ.ย. 2565 เวลา 09:50:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โทไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507