ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 110     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การก่อสร้าง   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายวีระพล นามวงค์ 06 เม.ย. 2566 เวลา 10:26:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายไพบูลย์ แถวทิม 20 เม.ย. 2566 เวลา 11:18:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ุวุฒิป.ตรีไม่ตรง,ไม่มีหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะำแหน่งข้อ3.
3 นายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา 22 เม.ย. 2566 เวลา 16:24:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายกิตติศักดิ์ ลาทอง 23 เม.ย. 2566 เวลา 15:08:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นางสาวพัชรา วงค์ทอง 23 เม.ย. 2566 เวลา 20:57:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507