ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 115     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายสฤตวงศ์ ฟูใจ 12 เม.ย. 2566 เวลา 10:04:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
2 นายเทพฤทธิ์ จิตจักร์ 13 เม.ย. 2566 เวลา 12:57:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.ตรี ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
3 นางสาวตนุยา เพชรสง 19 เม.ย. 2566 เวลา 08:26:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายวรกฤษ นนตะสี 19 เม.ย. 2566 เวลา 13:10:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวฝนทิพย์ เพชรด่านเหนือ 19 เม.ย. 2566 เวลา 14:54:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
6 นายชาคร ชีวาเกียรติยิ่งยง 23 เม.ย. 2566 เวลา 13:10:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507