ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 117     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คณิตศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
อัตตราเงินเดือน : 29,750 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวไอลดา จีนจัน 05 เม.ย. 2566 เวลา 13:54:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวพสชนัน รัตนบุรี 13 เม.ย. 2566 เวลา 13:55:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายจารุวัฒน์ รอดบรรจง 13 เม.ย. 2566 เวลา 15:35:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ 17 เม.ย. 2566 เวลา 23:30:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายพัชระ พรสุรัตน์ 19 เม.ย. 2566 เวลา 19:14:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายศราวุธ พุทธิ 21 เม.ย. 2566 เวลา 09:41:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววัชริดา นรารักษ์ 23 เม.ย. 2566 เวลา 12:54:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายยศกร กลมกูล 23 เม.ย. 2566 เวลา 20:48:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.ตรี ไม่ตรงตามประกาศ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507